O firmie

Szkolenia

Posiadanie kadry wysoko wykwalifikowanych pracowników realizujących zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jest jednym z podstawowych celów podmiotów funkcjonujących na rynku lotnictwa cywilnego.  Wszystkie programy szkolenia oferowane przez Falcon Training & Solutions posiadają akceptację Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Szkolenia organizowane przez Falcon Training & Solutions są ukierunkowane na praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas wykładów i ćwiczeń oraz efektywne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadań w zakresie ochrony.

Wewnętrzna Kontrola Jakości

Firma Falcon Training & Solutions oferuje kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących działalność lotniczą. Plany czynności kontrolnych są realizowane w oparciu o analizę ryzyka, z uwzględnieniem priorytetów kierownictwa jednostki. Czynności wewnętrznej kontroli jakości są prowadzone przez certyfikowanych, doświadczonych audytorów gwarantujących profesjonalne i kompleksowe w zakresie audytów, inspekcji i testów ochrony podmiotów sektora transportu lotniczego.

Doradztwo

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze dla podmiotów sektora lotniczego. Specjalizujemy się w tworzeniu dokumentów systemowych, rewizji procedur, instrukcji oraz nadzorze nad ich implementacją. Ponadto, prowadzimy usługi konsultingowe w zakresie zakupu technologii oraz sprzętu gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego

kontakt