AUDYT

Kontrola zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Obiektywnie i niezależnie wykonana wewnętrzna kontrola zgodności pozwoli na ustalenie, co należy usprawnić w organizacji, aby wspierać i gwarantować skuteczną realizację jej celów strategicznych i operacyjnych. Wszystkie czynności kontrolne są prowadzone na podstawie metodologii i oparte na opracowanych listach kontrolnych, co gwarantuje całościowy przegląd systemu ochrony.

Wysoki standard realizowanych zadań kontrolnych w podmiotach, w których wykonujemy zadania audytora wewnętrznego został potwierdzony przez audyty:
– Najwyższej Izby Kontroli
– Komisji Europejskiej
– Urzędu Lotnictwa Cywilnego
– Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego.

Doświadczenie nabyte podczas kontroli zewnętrznych potrafimy wykorzystać w celu ochrony Państwa interesów poprzez przygotowanie podmiotu do czynności inspekcyjnych oraz czynny w nich udział.